roy fire

Adon Exclusive: Model Panayiotis Pelagias By Stavros Christodoulou

roy fire
Adon Exclusive: Model Panayiotis Pelagias By Stavros Christodoulou
x8.jpg

Adon magazine exclusive fashion editorial featuring model Panayiotis Pelagias by photographer Stavros Christodoulou

Photographer: Stavros Christodoulou

Instagram: www.instagram.com/stavroschr/

Facebook: www.facebook.com/stavroscphotography

Website: www.stavrosc.com

 

Model: Panayiotis Pelagias

Instagram: www.instagram.com/p_pelagias/