roy fire

Adon Exclusive: Model Danil Kotenko By Radchuk Oleg

roy fire
Adon Exclusive: Model Danil Kotenko By Radchuk Oleg
z7.jpg

Adon magazine exclusive fashion editorial featuring model Danil Kotenko by photographer Radchuk Oleg

 

Model: Danil Kotenko kotenkodanil

Photographer: Radchuk Oleg 0oleg7

Location: China, Guangzhou